Aanvullende info

Privacy beleid;

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt de rechten van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Denk hierbij aan NAW gegevens, beeldmateriaal, geslacht, etc. Registraties zijn bijvoorbeeld de registratie van de eigen leden, contactpersonen bij andere verenigingen en deelnemers aan evenementen.

Deze personen hebben recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Personen kunnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) klachten indienen over de manier waarop ScubaLimburg met hun gegevens omgaan waardoor de AP verplicht is deze klachten te behandelen.

Op onze site worden foto's getoond van onze activiteiten. Deze foto's worden door derden gemaakt en aangeleverd. Indien u van mening bent dat u op een van deze foto's staat en dat onwenselijk acht, neem dan contact op met info@scubalimburg.nl. Wij zullen de foto dan per omgaande verwijderen.

Gedragscode;

ScubaLimburg volgt de gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders zoals die is opgesteld door centrum veilig sport Nederland.

Een instructeur: 

- Zorgt voor een veilige omgeving.

- Kent en handelt naar de regels en richtlijnen.

- Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. 

- Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. 

- Respecteert het privĂ©leven van de sporter. 

- Tast niemand in zijn waarde aan. 

- Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. 

- Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

- Biedt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. 

- Ziet toe op naleving van regels en normen. 

- Is open en alert op waarschuwingssignalen. 

Zie ook https://centrumveiligesport.nl/gedragscode-voor-trainerscoaches-en-begeleiders . 

Vertrouwenspersoon; 

ScubaLimburg beschikt over een vertrouwenspersoon. Wanneer een persoon te maken krijgt met ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, pesten en discriminatie is de vertrouwenspersoon binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en is bekend met de route die de klager of melder kan bewandelen. Met de vertrouwenspersoon kan contact gelegd worden via het e-mailadres vertrouwenspersoon@scubalimburg.nl 

ScubaLimburg | 2019
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin